Bạn có biết? Tất cả từ điển của chúng tôi là hai chiều, có nghĩa là bạn có thể nhìn lên từ trong cả hai ngôn ngữ cùng một lúc

Những câu này đến từ bên ngoài nguồn và không thể có được chính xác

About