Khi người ta (tại bất kỳ quốc gia) được mời đến hoặc không chính thức gặp mặt, họ thường cố gắng để làm cho những người khác cảm thấy thoải mái và tiện lợi. Trên tất cả, họ có xu hướng đi và không chính thức. Vì vậy, họ cần người Đàn ông thường bắt tay, nhưng chỉ khi chúng ta giới thiệu. Phụ nữ thường không bắt tay khi được giới thiệu với nhau. Khi một người phụ nữ và một người được giới thiệu, lắc tay lên người phụ nữ.

Người mỹ hiếm khi bắt tay để nói lời tạm biệt, chỉ khi họ đang trên kinh doanh dịp.

Bắt tay là khá hiếm ở ANH

Khi gặp gỡ bạn bè ở Anh, họ chỉ chạm vào mũ của họ. Họ không bắt tay khi họ ngừng nói chuyện. Ở bên, các cuộc phỏng vấn và các chính thức và các tình huống bạn gặp những người chưa biết và đã để giới thiệu mình với họ, hoặc họ giới thiệu bản thân mình với bạn. Bạn cũng phải giới thiệu những người bạn đã biết nhau.

Các Vương quốc Anh của Anh và Bắc Ireland Các Vương quốc Anh của Anh và Bắc Ireland nằm trong

About