Điện thoại di động dịch vụ hẹn hò, còn được gọi là tế bào hẹn hò, di động hẹn hò, hoặc điện thoại di động, hẹn hò, cho phép cá nhân để nói chuyện, hẹn hò, gặp gỡ, và có thể trở thành mối quan hệ tình bằng phương tiện của tin nhắn văn bản di động, trò chuyện, và web di động. Những dịch vụ cho phép của họ sử dụng để cung cấp thông tin về bản thân mình trong một hồ sơ đó, hoặc là lưu trữ trong điện thoại của họ là một hẹn hò ID hoặc như một tên trên điện thoại di động hẹn hò. Sau đó họ có thể tìm kiếm khác, Id tuyến hoặc gọi một số điện thoại quyết định bởi sự phục vụ. Các tiêu chuẩn bao gồm tuổi, giới tính và sở thích tình dục. Thông thường, những trang web miễn phí để sử dụng, nhưng tin nhắn văn bản chuẩn phí vẫn có thể áp dụng cũng như một phụ phí dịch vụ hẹn hò phí mỗi tin nhắn. Điện thoại di động trang web hẹn hò, để tăng cơ hội họp, tập trung chú ý vào người đó chia sẻ cùng một mạng xã hội và gần gũi. Một số công ty thậm chí cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như là hệ thống dẫn đường bị để cảnh báo người sử dụng, khi một người khác là trong vòng ba mươi chân của một người khác. Một số hệ thống liên quan đến công nghệ Bluetooth kết nối người dùng trong các địa điểm như quán bar, câu lạc bộ. Điều này được gọi là gần hẹn hò. Các hệ thống đang thực sự phổ biến hơn trong một số quốc gia tại châu Âu và châu Á hơn hẹn hò. Với sự ra đời GPS của điện Thoại mở nội địa, gần hẹn hò là có khả năng tăng mạnh phổ biến. Theo San Francisco trong biên Niên sử, ‘hẹn hò Di động là người tiếp theo bước tiến lớn trong xã hội trực tuyến. ‘Hơn. triệu tế bào người dùng điện thoại đăng nhập vào điện thoại di động hẹn hò trong Tháng, với hầu hết mọi người rơi xuống dưới độ tuổi. Một số chuyên gia tin rằng sự gia tăng trong điện thoại di động hẹn hò là do sự phổ biến của hẹn hò. Những người khác tin rằng đó là tất cả về sự lựa chọn, như Joe Brennan Jr., phó tổng thống của ngày Web nói, ‘Nó về cho mọi người một sự lựa chọn. Họ không cần phải lên trên máy tính của họ. Họ có thể ngày trên điện thoại của họ, nó là tất cả về để mọi người quyết định cái gì là con đường tốt nhất cho chúng. ‘Gần đây xuất bản nghiên cứu cho thấy rằng hiện nay. triệu người độc thân ở ANH tìm kiếm cho một đối tác trực tuyến mỗi tháng. Đây đã là một gia tăng đáng kể từ (. triệu). Điều này làm tăng là bị gây ra bởi Di động hẹn Hò do hiện tại xã hội dịch vụ hẹn hò như bùi nhùi hoặc Video hẹn Hò, mà cho phép mọi người để làm cho nhanh chóng liên lạc mới trên đường đi. Sự nổi lên của hẹn hò di động và đặc biệt, hẹn hò ứng dụng mồi Lửa đã thay đổi cách người gặp các đối tác tiềm năng và ngày. Một số tin rằng sự phát triển của các ứng dụng đã thúc đẩy hiện đại hẹn hò hành vi. Một số tránh những dịch vụ cho sợ rằng các công nghệ có thể được sử dụng để điện tử quấy rối người sử dụng. Một vấn đề khác là ‘đối xứng của sở thích của tôi. e. hấp dẫn thành viên nhận được quá nhiều sự chú ý và lá, có thể dẫn đến suy thoái của hội viên. Vào Ngày hẹn Hò Di động hội Nghị đầu tiên tiêu dùng tập trung cho hẹn hò dụng nhất trí nhắc lại cùng một khiếu nại từ năm trước. Tất cả những người tham gia đã có một mối quan tâm về nguy cơ. Những mối quan tâm khác nhau giữa những người tham gia và bao gồm vật lý, tình cảm và tình dục rủi ro, nguy cơ bị lừa, nguy cơ gặp nguy hiểm và tinh ranh, mọi người, các rủi ro mang thai, rủi ro với gia đình, những rủi ro của dối trá và lừa dối. Để chống lại những rủi ro, người đã tiến hành các hoạt động đã sử dụng công nghệ nguồn lực sẵn có để họ và cũng đánh giá làm thế nào những người khác không sử dụng công nghệ. Bước vào một thời đại khác nhau với công nghệ rất nhiều tiến bộ một ‘techno tình dục thời’, chúng tôi cũng có thể bước vào một thời đại khác nhau của hẹn hò nhiều hơn ‘tính dục’. Điện thoại di động hẹn hò bắt đầu có hình dạng. Proxy hẹn Hò là một trong những người đầu tiên sử dụng dịch vụ hẹn hò Bluetooth. Trong Trận đấu, Web ngày và dung Nham cuộc sống là những di động hẹn hò đầu các nhà lãnh đạo. Nó không phải là cho đến iPhone đến đó di động hẹn hò đã tắt. là năm điện thoại di động hẹn hò trở thành chính. Bắt đầu từ, điện thoại di động hẹn hò có được dần dần vượt hẹn hò. Trận đấu và bây giờ chúng ta hãy xem hơn của họ đăng nhập đến từ điện thoại di động. Điện thoại di động hẹn hò trường dự kiến sẽ phát triển để $. B bởi. G hẹn Hò đang nổi lên như G mạng và Video điện thoại Di động trở thành phổ biến hơn. Tiềm năng cho một-một cuộc gọi video cung cấp thêm an toàn và giúp đảm bảo các thành viên là có thật. Trong trường hẹn hò-hẹn hò được bổ sung điện thoại di động web phiên bản và các ứng dụng điện thoại. Một số trang web được cung cấp như là điện thoại di động chỉ dành cho điện Thoại và Miếng không có quyền truy cập đến trang web. Điện thoại di động hẹn hò dụng thị trường ước tính được giá trị $. tỷ’. Bùi nhùi đã đến ngang cạnh tranh trong thị trường này ‘như các ngày, các ứng dụng đã hơn năm mươi triệu người sử dụng’ và cũng nó có giá trị ‘bất cứ nơi nào từ $ triệu $ tỷ’. Chúng ta đang trải qua rất nhanh và rất ‘mũ tăng trưởng’ với hầu hết những trang web hẹn hò tạo ra các ứng dụng cộng hẹn hò dụng một mình tất cả đang được sử dụng thông qua điện thoại di động

About