submit


Tôi Đơn bạn có thể đăng ký cho miễn phí. Sau khi đăng Ký thành công, bạn có thể tạo ra một hồ sơ đăng ảnh lên, đặt một quảng cáo, sự Kiện để quảng cáo, cái gì trong hộp thư của bạn (tin nhắn đến và đi), có thể giải quyết toán của một đăng ký hoặc Tối để mua trang thiết lập hoặc sạch tài Khoản của bạn. Việc đăng Ký sẽ chi phí gì, và bạn sẽ được không có nghĩa vụ với đăng Ký. Bạn cũng cần phải hủy bỏ, không bao giờ, nhưng bạn có thể dễ dàng sạch tài Khoản của mình. Dữ liệu của bạn sẽ được sử dụng vào bất kỳ thời điểm nào trong bất kỳ cách cho việc quảng cáo hay không, hay qua đời. Người độc thân là một hẹn Hò nền tảng cho người độc thân từ Thụy sĩ, để Tán tỉnh, trò Chuyện và gặp những người mới

About