Hi, tại hẹn hò-Trung tâm

Đó là gỗ sồi cách để gặp các đối tác mới

Ở Đức của các thành phố lớn là một khả năng, tuy nhiên, là trở thành phổ biến hơn: Tốc độ hẹn Hò. Nó ban đầu đến từ MỸ và được thành lập bởi ông Giáo sĩ. Bởi vì đọc bài viết đầy đủ cha mẹ Duy nhất là thử thách trong cuộc sống hàng ngày hơn cặp đôi – bạn phải, trung bình, quản lý, khoảng – giờ làm việc nhiều hơn người trong một mối quan hệ, và trong thời gian còn lại của ngày, để giáo dục trẻ em, gia đình, và nghĩa vụ khác. Không có thời gian cho bản thân, hay cho các tìm kiếm của một đời mới. Ở Đức có khoảng triệu cha mẹ đơn Độc, mà phần lớn muốn một đối Tác. Tuy nhiên, việc tìm kiếm sự hợp tác này là không dễ dàng như vậy, khi cuộc sống hàng ngày lá hầu như không có thời gian và đó không chỉ cho bản thân, nhưng cũng cho con chịu trách nhiệm

About