submit


Bóng đá bên trong của Hoa Kỳ và Canada đã trở thành yêu thích của họ vai trò và có đủ điều kiện như mong đợi cho world Cup ở Pháp. Như một thứ ba cầu thủ bóng đá hoạt động, các-year-old Mỹ Carly Lloyd trong trò chơi với Mexico đã có thể crack dấu hiệu của quốc tế mục tiêu. Bóng đá đức bên trong sự Hoa Kỳ có thể không đánh bại đơn giản: Cốc, sự lựa chọn của các huấn luyện viên quốc gia, Yu Jones đã không thể đá ra để các tổ chức MỸ, hầu như không. Thách thức cho các người một bài kiểm tra cho các huấn luyện viên liên Bang: Yu Jones, đức quốc gia của phụ nữ đội sẽ bắt đầu vào ngày thứ sáu tuyệt vời với sự tự Tin và một mới gây hấn với bóng đá năm. CHÚNG tôi Hiệp hội bóng đá USSF có một Tổng thống mới. Cựu Phó Carlos đã lựa chọn từ một cách bất thường lĩnh vực rộng lớn của Ứng viên cho người kế nhiệm của tuổi già Galaţi

About