Bạn gặp một chàng trai, bạn có nghĩ là ‘OK, nhưng bạn không có nhiều xảy ra vì vậy, bạn đi ra ngoài với anh ta

Bạn đã bao giờ trong các ‘thường hẹn hò’ tình hình và muốn làm cho nó nghiêm trọng hơn? Chia sẻ câu chuyện của bạn trong các bình luận sau

Tôi muốn nghe từ anh

About