submit


Bạn gặp một chàng trai, bạn có nghĩ là ‘OK, nhưng bạn không có nhiều xảy ra vì vậy, bạn đi ra ngoài với anh ta. Trước khi biết điều đó, mày sẽ ngủ với nhau và bạn nghĩ cho chính mình, ‘Đó là tất cả tốt, hãy giữ nó ‘thường’ cho đến khi tôi tìm thấy một người nào đó tôi thực sự nhấp. Nếu điều này đã xảy ra với bạn, và bạn muốn tìm hiểu làm thế nào để đi từ thường hẹn hò với một mối quan hệ, sau đó video này là dành cho bạn. Bạn đã bao giờ trong các ‘thường hẹn hò’ tình hình và muốn làm cho nó nghiêm trọng hơn? Chia sẻ câu chuyện của bạn trong các bình luận sau. Tôi muốn nghe từ anh.

About