Rõ ràng, để chụp những nỗ lực của một cô gái, là người đã đưa, có thể dẫn ngươi vào lãnh thổ nguy hiểm

Trong chiến tranh, và trong tình yêu tất cả mọi thứ được phép hay

Nếu bạn muốn biết làm thế nào bạn gái có thể chinh phục của người mơ mộng và bạn có thể được các loại khác của quên – sau đó bắt đầu với bước và anh cũng trên đường

About