Bạn có Lo lắng, mối quan tâm vấn đề, và cần một Ai đó để nghe các Bạn.

Có lẽ mối quan hệ của Bạn là không bị phá vỡ, nó chạy tốt ở các trường học trong các nghiên cứu, hoặc Anh có vấn đề với công Việc của Bạn. Có lẽ Anh thậm chí không thể chịu hay không nhận được cùng với hiện tại của cuộc sống. Nó không có vấn đề gì đang làm phiền Bạn hay Bạn bao nhiêu tuổi, điều quan trọng là bạn nói về vấn đề của mình. Thường thì nó cũng giúp đơn giản chỉ có một người có thể nhìn vào toàn bộ Tình hình từ bên ngoài, và do đó là một ý kiến thứ ba.

Vì vậy, giải pháp có thể được ở bên nhau

Những người khác tìm kiếm lời khuyên hay một nhà tư vấn, ở MỸ của chúng tôi trò Chuyện là có thực và hạnh phúc để giúp Bạn. Chúng ta giống như một người bạn cho Em lắng nghe anh. Đôi khi giải pháp này có thể được tìm thấy, nếu nó được nói, những gì di chuyển trong khi mặt khác, ai đó đang nghe.

Sau đó đúng cách thường là đã trên Tay

Cộng đồng của chúng tôi đã giúp rất nhiều người.

Ở đây, bạn đang ở trong tay những người tốt

Chúng tôi muốn mang lại một nụ Cười vào mặt bạn. Với chúng tôi, Bạn sẽ tìm thấy những người tuyệt vời, người mà bạn chiến đấu với nhau, nỗi buồn của bạn có thể. Kể câu chuyện của bạn, cũng có được ý nghĩa tư vấn, hãy vui lên hoặc giúp đỡ những người khác trong các tình huống khó khăn. Thậm chí nếu bạn không muốn nói chuyện về những vấn đề của bạn, bạn sẽ tìm thấy một thời gian tuyệt vời ở đây Phân tâm cơ hội và cuộc trò chuyện thú vị. Tham gia một cuộc trò chuyện trong một của nhóm của chúng tôi, hoặc tìm một cuộc trò chuyện thú vị đối tác. Trò Chuyện của chúng tôi không cung cấp tư vấn chuyên nghiệp hoặc một liệu pháp, thành viên của chúng tôi và nhà tư vấn sẽ giúp bạn tìm cho đúng đường để phục hồi. Chủ yếu là một cách đúng là đã đến chân, nhưng trước tiên chúng ta phải thay đổi quan điểm để nhìn thấy nó

About