Một thời gian cuộc họp được một duy nhất sử dụng riêng gặp gỡ không gian không nằm trong các cuộc Họp toàn cầu mục, và có dự định cho phi lặp lại sự kiện.

Chú Ý: thể Truy cập vào một thời điểm cuộc họp là có thêm cho cuộc Sống của bạn kích kế hoạch đăng ký.

Liên hệ với cuộc Sống của bạn kích thước đại diện cho thêm thông tin

Một thời gian cuộc họp chỉ có thể nhìn thấy điều hành và cuộc họp chủ sở hữu trong cuộc Đời kích thước. Bạn có thể xem, chỉnh sửa hay tham gia vào một cuộc họp một lần từ cuộc Họp mục. Một chiếc đồng hồ cát biểu tượng đại diện cho một thời gian cuộc họp trong các cuộc Họp mục. Gần đây đã tham dự một thời gian cuộc họp cũng xuất hiện trong danh sách Gần đây.

Này, việt nam

Để có thể tiếp tục mà không thay đổi trình duyệt của bạn có nghĩa là, bạn đồng ý với việc sử dụng bánh.

Tìm hiểu thêm

About