submit


Để sử dụng một cách hợp lý đầu tiên anh phải tạo cho mình một hồ sơ tài khoản, nơi bạn sẽ gửi ảnh của bạn và sở thích của bạn và chính xác những gì bạn đang tìm kiếm.

Khi bạn làm điều này, tất cả các bạn đã để lại là để chờ một người nào đó sẽ liên lạc với bạn hay nhìn một trong những phần còn lại của các người sử dụng cho một ai đó mà bạn thích. Anh có thể lọc bởi vị trí, sở thích,… để tìm thấy tôi, «tốt hơn một nửa» sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Việc sử dụng «hẹn Hò Nghiêm trọng» được hoàn toàn miễn phí, nhưng trong các ứng dụng, có nhiều lựa chọn mà chi phí tiền bạc. Một trong các video phổ biến nhất của họ sẽ cho phép bạn, ví dụ, làm nổi bật các hồ sơ trong số các người dùng mạng xã hội.

About