Vì nhờ nó, bạn có thể thể hiện mình ở những điểm mạnh nhất và rất có thể sẽ tìm ra việc như mong muốn

tim ban gai rất đa năng, người dùng có khả năng dùng để trò chuyện trong đời sống riêng hay dùng cho nơi làm việc.

Chỉ cần lựa chọn từ danh sách các địa chỉ tâm sự của đối tượng mà bạn muốn trò chuyện, nhấn vào dòng chữ”tạo ra group mới”, bấm mỗi địa chỉ một lần trên toàn thể những người được chọn, nhấn”Gọi”.

Nếu toàn thể các thành viên trong nhóm đều mở lên camera thì bạn sẽ được chiêm ngưỡng họ ngay tức thì

Nếu như không đây sẽ là một cuộc gọi thoại mà mọi người cùng trò chuyện nhưng không nhìn được nhau.

Bạn cũng có khả năng gọi video để thấy ngay đối tượng giao tiếp

About