Được để lại.

Không có nhiều tình yêu. Duy Nhất Một Lần Nữa.

Được lừa dối

Chúng ta nói về nó. Ở đây Anh có thể trò chuyện với những người khác từ các diễn Đàn về chủ đề của tình yêu, nỗi buồn chia ly, đau, mối quan hệ cuộc khủng hoảng, vấn đề mối quan hệ tình yêu, hy vọng, buông ra, nhưng cũng về chủ đề Chung. Các nói chuyện phòng, trong tình yêu, đau buồn nói Chuyện giống hệt nhau với các loại trong các diễn Đàn này. Xin lưu ý rằng đăng ký như một khách là có thể. Bạn phải được đăng ký trong các diễn Đàn, trong nhật ký Chat. Hơn nữa, bạn phải có viết ít nhất là đủ điều kiện bài trong tách đàn và ngày diễn đàn phải là một thành viên. Như một đăng ký và đầy đủ dùng Bạn có thể giao tiếp miễn phí với Khác trong các trò Chuyện và thay thế nó

About